Δήμος Πατρέων Case Study

Μαρ 20, 2018 | Case Studies

Πώς η λύση ForeFleet της Logicom βοήθησε στην εξοικονόμηση του κόστους καυσίμων και στον πλήρη έλεγχο του στόλου οχημάτων του Δήμου Πατρέων

Παρουσίαση
Ο Δήμος Πατρέων διαθέτει ιδιωτικό πρατήριο για τον ανεφοδιασμό των 140 οχημάτων και μηχανημάτων και επέλεξε την Logicom για την εγκατάσταση του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών – Εκροών, της Διαχείρισης & Ελέγχου Ανεφοδιασμών Οχημάτων & της Τηλεματικής.

Η λύση
Με το σύστημα ForeFleet ο Δήμος Πατρέων απέκτησε πρόσβαση σε δεδομένα όπως:
• αυτοματοποιημένη αποτύπωση παραλαβών καυσίμων από τους προμηθευτές και δυνατότητα διεκδίκησης τυχόν ελλιποβαρών παραδόσεων
• παρακολούθηση μέσης κατανάλωσης ανά χιλιόμετρο ή / και ανά ώρα λειτουργίας κινητήρα
• συγκριτικά στοιχεία πραγματικών με εργοστασιακών καταναλώσεων
• συγκριτικά στοιχεία καταναλώσεων ομοειδών οχημάτων
• προγραμματισμός και υπενθύμιση συντήρησης οχήματος
• στοιχεία ημερομηνιών ανανέωσης ασφαλειών, ΚΤΕΟ κ.α.

Αναφορές συστήματος Τηλεματικής:
• ακριβής θέση και ιστορικό οχήματος στο χάρτη
• συμβάντα ασφάλειας και διαγνωστικές λειτουργίες
• αξιολόγηση των οδηγών μέσω εξελιγμένου αλγόριθμου βαθμολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς
• συναγερμούς για γεγονότα όπως, ορίων ταχύτητας, επιβραδύνσεις, λειτουργία του κινητήρα σε υψηλές στροφές κ.α.
• εντοπισμό τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ ποσότητας ανεφοδιασμού και πραγματικής κατανάλωσης ή / και ειδοποιήσεις σε περίπτωση απότομης αλλαγής στάθμης ρεζερβουάρ

Ο Στόχος
Με την εγκατάσταση του συστήματος ForeFleet ο Δήμος Πατρέων εκσυγχρόνισε μια σειρά διεργασιών στοχεύοντας άμεσα στα παρακάτω αποτελέσματα:
• μείωση του κέντρου κόστους των καυσίμων κατά 15%-25%
• αξιοποίηση του στόλου επιπλέον 15%-20%
• 20% Αύξηση της απόδοσης του στόλου
• μείωση 20% – 30% των ατυχημάτων
• μείωση ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων κατά 5%

 

 

 

 

Λίγα λόγια για την Logicom
Η Logicom, θυγατρική της εταιρίας ORPAK και μέλος του ομίλου Gilbarco Veeder Root, προσφέρει εδώ και 20 χρόνια κάθετες λύσεις πληροφορικής για τη
διαχείριση καυσίμων και στόλου οχημάτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή καινοτόμων και αξιόπιστων λύσεων που
προσαρμόζονται και εξυπηρετούν κάθε επιχειρησιακή και τεχνική ανάγκη.

“H εξελιγμένη λύση και τα καινοτόμα προϊόντα της Logicom και της Orpak έχουν βελτιώσει την λειτουργία του ιδιωτικού πρατηρίου του Δήμου μας και σε συνδυασμό με το σύστημα τηλεματικής έχουμε πλήρη έλεγχο των καταναλώσεων καυσίμων και της κίνησης των οχημάτων.”

Πάρης Χούμπλιας,
Δήμος Πατρέων