Δ.Ε.Υ.Α.Λ Case Study

Μαρ 20, 2018 | Case Studies

Πώς η λύση ForeFleet της Logicom βοήθησε στη μείωση του κόστους καυσίμων & στον πλήρη έλεγχο του στόλου οχημάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας

Η ανάγκη
Η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας διαθέτει 120 οχήματα/μηχανήματα και στο πλάνο βελτίωσης των υποδομών και της οργάνωσής της είχε σχεδιάσει την κατασκευή ιδιόκτητου πρατηρίου καυσίμων, για το οποίο αναζητούσε λύση αυτοματοποιημένης παρακολούθησης της διακίνησης και των καταναλώσεων καυσίμων.
Στο πλαίσιο πραγματοποίησης των στόχων της αποφάσισε την κατασκευή του ιδιωτικού πρατηρίου, την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών – Εκροών, Συστήματος Διαχείρισης & Αυτόματου Ελέγχου Ανεφοδιασμών Οχημάτων, καθώς και ειδικού λογισμικού καταγραφής Ενεργειών Συντήρησης Οχημάτων και ανέθεσε την υλοποίηση των έργων αυτών στη Logicom

Η λύση
Με το σύστημα ForeFleet η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας απέκτησε δυνατότητες όπως:
• αυτοματοποιημένη αποτύπωση παραλαβών καυσίμων από τους προμηθευτές και δυνατότητα διεκδίκησης τυχόν ελλιποβαρών παραδόσεων
• αυτοματοποιημένη αναγνώριση οχημάτων, και καταγραφή των παραδιδόμενων, σε αυτά, ποσοτήτων καυσίμου
• υπολογισμό της μέσης κατανάλωσης ανά χιλιόμετρο ή/και ανά ώρα λειτουργίας κινητήρα
• σύγκρισης στοιχείων κατανάλωσης ομοειδών οχημάτων
• προγραμματισμού και υπενθύμισης συντήρησης οχήματος
• αποτύπωσης ημερομηνιών ανανέωσης ασφαλειών, ΚΤΕΟ, κ.α. και υπενθύμισης ανανέωσης αυτών
• κοστολόγηση συντηρήσεων οχημάτων (τακτικά και έκτακτα service)
• μητρώο προμηθευτών ανταλλακτικών, ελαστικών και συνεργείων

Το αποτέλεσμα
Με την εγκατάσταση του συστήματος ForeFleet η Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας απέκτησε έλεγχο και εκσυγχρόνισε μια σειρά διεργασιών επιτυγχάνοντας, τα παρακάτω αποτελέσματα:
• μείωση του κόστους καυσίμων
• μείωση του κόστους ανταλλακτικών και επισκευών του στόλου
• αύξηση της παραγωγικότητας του στόλου

 

 

 

 

 

Λίγα λόγια για την Logicom
Η Logicom, θυγατρική της εταιρίας ORPAK και μέλος του ομίλου Gilbarco – Veeder Root, προσφέρει από το 2005 εξειδικευμένες λύσεις αυτοματισμών και πληροφορικής για τη διαχείριση καυσίμων και στόλου οχημάτων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή καινοτόμων και αξιόπιστων λύσεων που εξυπηρετούν κάθε επιχειρησιακή και τεχνική ανάγκη.

“Το ForeFleet αποτελεί για εμάς απαραίτητο
εργαλείο για τη διαχείριση και μηχανογράφηση του
στόλου οχημάτων και των καυσίμων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ..
Κρίσιμα δεδομένα σχετικά με την καθημερινή
απόδοση του στόλου των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μας
έχουν βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθειά
μας να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και το παραγόμενο
έργο, περιορίζοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος αυτού.”

Ηλίας Κ. Μπουφίκος – Προϊστάμενος Τμ. Η/Μ Εξοπλισμού,
Τεχν. Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Λ.