Παράγοντες κόστους καυσίμου

Η δαπάνη του καυσίμου αντιπροσωπεύει παραπάνω από το 40% του συνολικού κόστους λειτουργίας του στόλου οχημάτων της εταιρείας. Οι προκλήσεις που συναντούν οι πελάτες μας σήμερα σχετίζονται με:

  • Υψηλές Τιμές Καυσίμων
  • Αποδοτικότητα Στόλου
  • Απάτη / Κακή χρήση
  • Συντήρηση Στόλου
  • Οδηγική Συμπεριφορά

Έως και το 70% των περιθωρίων οικονομίας καυσίμου επηρεάζεται από παράγοντες τους οποίους οι οδηγοί και οι διαχειριστές στόλου μπορούν να ελέγξουν και να διορθώσουν. Το καύσιμο και η αποδοτικότητά του αντιπροσωπεύουν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά κόστη τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές στόλων.

Το ποσοστό της δαπάνης είναι σημαντικό για να μην παρακολουθείται με ακρίβεια, με το ForeFleet να αποτελεί μοναδική αυτοματοποιημένη λύση μεγάλης ακρίβειας για την καταγραφή, ανάλυση και διαχείριση της κατανάλωσης καυσίμου.

Κάθε ποσοστιαία μείωση της κατανάλωσης μεταφράζεται σε σημαντική οικονομία. Με το ForeFleet η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει μείωση 9-22% στο συνολικό όγκο κατανάλωσης.

Παράλληλα, η πλήρως αυτοματοποιημένη λύση του σας δίνει τη δυνατότητα να εκδίδονται ηλεκτρονικά παραστατικά τα οποία εισάγονται σε πραγματικό χρόνο σε cloud εφαρμογή ή σε τοπικό διακομιστή της επιχείρησης. Μέσω του συστήματος αποτυπώνονται όλοι οι ανεφοδιασμοί ανά όχημα, οι όγκοι και ο τύπος καυσίμου και με ένα πλήθος στατιστικών εργαλείων μπορεί ο χρήστης να συγκρίνει την αποδοτικότητα του κάθε οχήματος, τη μέση κατανάλωσή του κλπ, χωρίς να απαιτείται να δαπανηθούν κρίσιμες εργατοώρες για τη χειροκίνητη επεξεργασία τους. Τέλος, για επιπλέον εξοικονόμηση χρόνου και μείωση πιθανότητας σφαλμάτων, προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής των παραστατικών στην εφαρμογή ERP.

Είσαι έτοιμος να δοκιμάσεις το ForeFleet;

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα μπορέσεις να γνωρίσεις την ολοκληρωμένη λύση που έχει μειώσει το κόστος χρήσης καυσίμου διεθνώς.